Co je koučink

 

Po zadání  slova koučink do internetového vyhledávače vyběhne mnoho definic a teorií. Protože odpověď na tuto otázku hledáte právě na mých stránkách, přiblížím, co je koučink pro mě a jak s ním pracuji já.

Koučink je metoda hledání cesty, když potřebujete změnit cokoliv ve svém životě, nebo se posunout dál v tom, co již ve vašem osobním nebo pracovním životě funguje a chcete to dělat lépe.

Často po přečtení příslušných odborných příruček, kterých je na trhu opravdu mnoho,  zjišťujeme, že rady byly trefné a logické, ale nám to nějak nezafungovalo. Jak to?

Jsme každý jiná osobnost, máme za sebou jinou rodinnou historii, jinou výchovu, jiné vzdělání, jiné zkušenosti a hlavně také jiné touhy a osobní potřeby. Źádná univerzální příručka nemůže vzít v úvahu naši individuální osobnost, talenty a schopnosti.  

Koučink jako nositel změny vychází především z  osobních potřeb, tužeb a možností  každého z nás v té které oblasti a pochopení toho, na co mám nebo mohu mít vliv.

Během koučinku vám kladu otázky,  díky kterým si přesněji uvědomíte, kde jsou právě  vaše hodnoty, vaše možnosti a vaše síla. Současná situace postupně začíná být pochopitelnější. Snadněji si uvědomujete, kterými rozhodnutími jste se dostali tam, kde teď jste a také snadněji nalézáte rozhodnutí, která vás posunou tam, kde chcete být.  Pomocí koučovacích otázek je zvyšována všímavost právě k těm oblastem, které jsou stěžejní pro posun vpřed.

Neradím a nedávám návody, jen se ptám, hodně naslouchám a ověřuji, zda jsem dobře rozuměla. Odpovědi na otázky a vyslovené myšlenky pro vás zapisuji.  Na konci koučovacího sezení vytvoříte plán nových kroků či krůčků, směřujících k vašemu cíli.  Když je plán, cesta je snazší. S tímto plánem pak pracujete v dalších dnech směrem ke změnám, které potřebujete.

A tak si při koučinku vytvoříte svou vlastní odbornou příručku přesně pro sebe na míru.

Naše schůzky se mohou opakovat po dobu vaší práce na zvoleném tématu do té doby, kdy pocítíte klid a jistotu, že víte jak dál. Tam moje práce končí.

Já jako kouč vím, že jste těmi největšími odborníky na svůj vlastní život a jsem vám při potřebných změnách oporou a parťákem , který ve vás věří a stojí vždy při vás.

 

V případě zájmu mě kontaktujte.